[[Fersk fisk vi leverer///Our fresh products]]


 

[[Fersk / Torsk///Fresh / Cod]] (Gadus morhua)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: SKREI, blank, fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Trimming: u/hode, m/hode
Pakking: EPS, Cool Seal
Konservering: Fersk
Fangstmetode: Garn/Snurrevad///Product: Fresh
Quality: SKREI, blank, fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8+ or after customer specifications
Trimming: w-o/head, w/head
Package: EPS, Cool Seal
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Sei///Fresh / Saithe]] (Pollachius virens)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank, fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Pakking: EPS
Konservering: Fersk
Fangstmetode: Garn/Snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank, fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6+ or after customer specifications
Package: EPS
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Hyse///Fresh / Haddock]] (Melanogrammus aeglefinus)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank, fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0.8+/0-1, 1-5, 1.5-2, 2+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Trimming: u/hode, m/hode
Pakking: 10 kgs/20 kgs EPS
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank, fulliset
Origin: Wild Catch
Size: 0.8+/0-1, 1-5, 1.5-2, 2+ or after customer specifications
Trimming: w-o/head, w/head
Package: 10 kgs/20 kgs EPS
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Lange///Fresh / Ling]] (Molva molva) 

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/Fulliset
Origin: Wild catch
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Blåkveite///Fresh / Greenland halibut]] (Reinhardtius Hippoglossoides) 

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 3+
Trimming: N-cut
Pakking: 20 kgs kart var.vekt
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 3+
Trimming: N-cut
Package: 20 kgs kart var.vekt
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Breiflabb///Fresh / Monkfish]] (Lophius piscatorius) 

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8+
Trimming:

  • Haler
  • m/Hode

Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fersk
Quality: Blank/fulliset
Origin: Villfanget
Size: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8+
Trimming:

  • Tales
  • w/Head

Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Uer///Fresh / Redfish]] (Sebastes Norvegicus) 

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-0,8, 0,8-2, 2+
Trimming: Rund
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-0,8, 0,8-2, 2+
Trimming: Round
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Gråsteinbit///Fresh / Atlantic wolf-fish]] (Anarhichas lupus)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-0,8, 0,8-2, 2+
Trimming: Rund
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-0,8, 0,8-2, 2+
Trimming: Round
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Kveite///Fresh / Halibut]] (Hippoglossus hippoglossus)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-4, 4-20, 20-40, 40-60, 60+
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-4, 4-20, 20-40, 40-60, 60+
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Rødspette///Fresh / Plaice]] (Pleuronectes platessa)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-0.8/0.8+
Trimming: Rund
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-0.8, 0.8+
Trimming: Round
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Lomre///Fresh / Lemon sole]] (Microstomus Kitt)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-0.8/0.8+
Trimming: Rund
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Superior
Origin: Wild catch
Size: 0-0.8, 0.8+
Trimming: Round
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Pigghå///Fresh / Spiny dogfish]] (Squalus acanthias)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Superior
Origin: Wild catch
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Lyr///Fresh / Pollack]] (Pollachius pollachius)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 2-4. 4-6, 6+ Eller etter kundespec
Trimming: Sløyd u/hode
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Superior
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 2-4. 4-6, 6+ or after customer specifications
Trimming: Round
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Hvitting ///Fresh / Whiting]] (Merlangius merlangus)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2
Trimming: Sløyd m/hode
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Superior
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2
Trimming: Gutted w/head
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Fersk / Havmus///Fresh / Ratfish]] (Chimera Monstrosa)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: SKREI, blank, fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Trimming: u/hode, m/hode
Pakking: EPS, Cool Seal
Konservering: Fersk
Fangstmetode: Garn/Snurrevad///Product: Fresh
Quality: SKREI, blank, fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8+ or after customer specifications
Trimming: w-o/head, w/head
Package: EPS, Cool Seal
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


[[Er du interessert i våre ferske produkter, send en mail til///If you are interested in our fresh products, please send a e-mail to]]

 

Produkter


Produktsortement: Arter