[[Våre fileter///Our fillets]]


 

[[Filet / Laks///Fillet / Salmon]] (Salmo Salar)

[[Produkt: Filet
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Oppdrettet
Størrelse: Etter kundespesifikasjoner
Trimming: A trim, B trim, C trim, D trim, E trim   
Skinning: E trim: Normal eller dypskinnet A-D - skin on 
Pakking: 5 til 20 kgs kartong, fast vekt eller variabel vekt, med eller uten vacuumpakk
Konservering: Fersk eller frossen///Product: Fillet
Quality: Superior
Origin: Fish farming
Size: after customer specifications
Trimming: A trim, B trim, C trim, D trim, E trim   
Skinning: E trim: Normal eller dypskinnet A-D - skin on 
Package: 5 to 20 kgs carton, fixed or variable weight, with or without vacumpack.
Conservation: Fresh or frozen]]


 

[[Porsjoner / Laks///Portions / Salmon]] (Salmo Salar)

[[Produkt: Porsjoner
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Oppdrettet
Størrelse: 125g, 200g, 500g 4-10 oz eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Trimming: Boneless, center-cut eller i henhold til kundespesifikasjoner
Skinning: Dypskinnet, normalskinnet, med skinn 
Kutting: 45 til 90 grader eller i henhold til kundespesifikasjoner
Pakking: Single vacuum, lenke 2x til 10x eller i henhold til kundespesifikasjoner
Konservering: Fersk eller frossen///Product: Portions
Quality: Superior
Origin: Fish farming
Size: 125g, 200g, 500g 4-10 oz or after customer specifications
Trimming: Boneless, center-cut or after customer specifications
Skinning: Deep skinned, Normal skinned, Skin on.
Cutting: 45 to 90 degrees or after customer specifications
Package: Single vacuum, 2x - 10x plastic wrapped or after customer specifications
Conservation: Fresh or frozen]]


 

[[Buklist / Laks///Belly / Salmon]] (Salmo Salar)

[[Produkt: Buklist
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Oppdrettet
Størrelse: 1-3 cm, 3 cm +, 5 cm +
Skinning: Skin on 
Pakking: 1-3 cm; 7,5 kgs blokk, 3 cm+ og 5 cm +: 3x5 kgs i 15 kg master kartong
Konservering: Frossen///Product: Belly
Quality: Superior
Origin: Fish farming
Size: 1-3 cm, 3 cm+, 5 cm+
Skinning: Skin on.
Package:  1-3 cm; 7,5 kgs block, 3 cm + and 5 cm +: 3x5 kgs in 15 kg master carton
Conservation: Frozen]]


 

Bits and Pieces / [[Laks///Salmon]] (Salmo Salar)

[[Produkt: Bits and Pieces
Kvalitet: 14+/12-14
Opprinnelse: Oppdrettet
Trimming: Boneless
Skinning: Dypskinnet
Pakking: 7.5 kgs blokk
Konservering: Frossen///Product: Bits and Pieces
Quality: 14+/12-14
Opprinnelse: Fish farming
Trimming: Boneless
Skinning: Deep-skinned
Package: 7.5 kgs block
Conservation: Frozen]]


 

[[LP-Blokk / Laks///LP-block / Salmon]] (Salmo Salar) 

[[Produkt: LP Blokk
Kvalitet: 14+/12-14
Opprinnelse: Oppdrettet
Trimming: Boneless
Skinning: Dypskinnet 
Pakking: 7,5 kgs blokk
Konservering: Frossen///Product: LP-Block
Quality: 14+/12-14
Opprinnelse: Fish farming
Trimming: Boneless
Skinning: Deep-skinned
Package: 7.5 kgs block
Conservation: Frozen]]


[[Er du interessert i våre filet-produkter, send en mail til///If you are interested in our fillet-products, please send a e-mail to]]


 

Produkter


Produktsortement: Arter

[[Torsk///Cod]]

[[Sei///Saithe]]

[[Lange///Ling]]