[[Våre fryste produkter///Our frozen products]]


 

[[Frossen / Blåkveite///Frozen / Greenland Halibut]] (Reinhardtius Hippoglossoides) 

[[Produkt: Frossen
Kvalitet: Grade I/Grade II
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 3+
Trimming: N-cut
Pakking: 20 kgs kart var.vekt
Konservering: Frossen
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Frozen
Quality: Grade I/Grade II
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 3+
Trimming: N-cut
Package: 20 kgs carton, weight vary.
Conservation: Frozen
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Frossen / Hyse///Frozen / Haddoc]] (Melanogrammus aeglefinus)

[[Produkt: Frossen
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Pakking: 20 kgs mastercart
Konservering: Frossen
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Frozen
Quality: Superior
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1+ or after customer specifications
Package: 20 kgs matercart
Conservation: Frozen
Capture method: Nets/Seine fishing]]


[[Er du interessert i våre frosne produkter, send en mail til///If you are interested in our frozen products, please send a e-mail to]]


 

Produkter


Produktsortement: Arter