[[Våre hyseprodukter///Our Haddock-products]]


 

[[Fersk / Hyse///Fresh / Haddock]] (Melanogrammus aeglefinus)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank, fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0.8+/0-1, 1-5, 1.5-2, 2+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Trimming: u/hode, m/hode
Pakking: 10 kgs/20 kgs EPS
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank, fulliset
Origin: Wild Catch
Size: 0.8+/0-1, 1-5, 1.5-2, 2+ or after customer specifications
Trimming: w-o/head, w/head
Package: 10 kgs/20 kgs EPS
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Frossen / Hyse///Frozen / Haddoc]] (Melanogrammus aeglefinus)

[[Produkt: Frossen
Kvalitet: Superior
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Pakking: 20 kgs mastercart
Konservering: Frossen
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Frozen
Quality: Superior
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1+ or after customer specifications
Package: 20 kgs matercart
Conservation: Frozen
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Saltet / Hyse///Salted / Haddock]] (Melanogrammus aeglefinus)

[[Produkt: Saltet
Kvalitet: Primeira
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 1000 kg pall
Konservering: Saltet
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Salted
Quality: Primeira
Origin: Wild catch
Package: 1000 kg pall
Conservation: Salted
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Tørket / Hyse///Dried / Haddock]] (Melanogrammus aeglefinus)

[[Produkt: Tørket
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 45 kgs bunt
Konservering: Tørket
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Dried
Origin: Wild catch
Package: 45 kg tied
Conservation: Dried
Capture method: Nets/Seine fishing]]


[[Er du interessert i våre hyseprodukter, send en mail til///If you are interested in our Haddock-products, please send a e-mail to]]


 

Produkter


Produktsortement: Arter