[[Våre langeprodukter///Our Ling-products]]


 

[[Fersk / Lange///Fresh / Ling]] (Molva molva) 

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank/fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 10 kgs/20 kgs isopor
Konservering: Fersk
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank/Fulliset
Origin: Wild catch
Package: 10kgs/20kgs Styrofoam
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Saltet / Lange///Salted / Ling]] (Molva molva) 

[[Produkt: Salt
Kvalitet: Primeira
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: u/62 cm, o/62 cm
Pakking: 900 kg pall
Konservering: Salt
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Salted
Quality: Primeira
Origin: Wild catch
Size: 900 kg pall
Package: 900 kg pall
Conservation: Salted
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Rogn / Lange///Roe / Ling]] (Molva molva)

[[Produkt: Langerogn
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 200 - 2000 gr
Pakking: 10 kg mastercart eller andre størrelser etter kundespesifikasjoner
Konservering: Frossen
Fangstmetode: Garn/Snurrevad///Product: Ling Roe
Origin: Wild catch
Size: 200 - 2000 gr
Package: 10 kg mastercart or after customer specifications 
Conservation: Frozen
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Tørket / Lange///Dried / Ling]] (Molva molva) 

[[Produkt: Tørket
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 45 kgs bunt
Konservering: Tørket
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Dried
Origin: Wild catch
Package: 45 kg tied
Conservation: Dried
Capture method: Nets/Seine fishing]]


[[Er du interessert i våre langeprodukter, send en mail til///If you are interested in our Ling-products, please send an e-mail to]]


 

Produkter


Produktsortement: Arter