[[Alle våre seiprodukter///Our saithe-products]]


 

[[Fersk / Sei///Fresh / Saithe]] (Pollachius virens)

[[Produkt: Fersk
Kvalitet: Blank, fulliset
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6+ eller andre størrelser i henhold til kundespesifikasjoner
Pakking: EPS
Konservering: Fersk
Fangstmetode: Garn/Snurrevad///Product: Fresh
Quality: Blank, fulliset
Origin: Wild catch
Size: 0-1, 1-2, 2-4, 4-6, 6+ or after customer specifications
Package: EPS
Conservation: Fresh
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Flatsei / Sei///Flatsei / Saithe]] (Pollachius virens)

[[Produkt: Flatsei
Kvalitet: Primeira, Sortido
Opprinnelse: Villfanget
Størrelse: 0-0, 8, 0.8-1.5, 1.5-3, 3+ 
Pakking: 1000 kg pall
Konservering: Saltet
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Salted Saithe (flatsei)
Quality: Primeria, Sortido
Origin: Wild catch
Size: 0-0, 8, 0.8-1.5, 1.5-3, 3+ 
Package: 1000 kg pall
Conservation: Saltet
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Ryggsei / Sei///Back / Saithe]] (Pollachius virens)

[[Produkt: Ryggsei
Opprinnelse: Villfanget
Skinning: Kongosplitt
Pakking: 1000 kg pall
Konservering: Saltet
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Salted Saithe (Back)
Origin: Wild catch
Skinning: Congo-split
Size: 0-0, 8, 0.8-1.5, 1.5-3, 3+ 
Package: 1000 kg pall
Conservation: Saltet
Capture method: Nets/Seine fishing]]


 

[[Tørket / Sei///Dried / Saithe]] (Pollachius virens)

[[Produkt: Tørket
Opprinnelse: Villfanget
Pakking: 45 kgs bunt
Konservering: Tørket
Fiskemetode: Garn/snurrevad///Product: Dried
Origin: Wild catch
Package: 45 kg tied
Conservation: Dried
Capture method: Nets/Seine fishing]]


[[Er du interessert i våre seiprodukter, send en mail til///If you are interested in our saithe-products, please send a e-mail to]]


 

Produkter


Produktsortement: Arter