Akvafarm AS
[[Produksjon av yngel og smolt av laks i høy kvalitet krever erfaring og kompetanse. På Akvafarm har vi i mer enn tjuefem år vært stolte produsenter av økologisk settefisk og yngel. Våre moderne anlegg på Skaland i Senja og på Sørfjord i Dyrøy kommune har stor tilgang på krystallklart fjellvann som yngelen stortrives i. Våre maskiner er av høy teknisk kvalitet og våre kompetente medarbeidere produserer omtrent fem millioner smolt på årlig basis.///The production of high quality salmon fry and smolt requires experience and expertise. Akvafarm has more than 25 years of experience as a proud producer of organic young fish and fry. Our modern facilities in Skaland, Senja and Sørfjord, Dyrøy municipality have access to crystal-clear mountain waters in which our fry thrive. We have a machine park with a high technical quality and our expert employees produce around five million smolt per year.]]

[[Produksjonen///The production]]
[[Akvafarm mottar ferdig befruktede egg fra rognprodusent. Eggene oppbevares så i klekkebakker på kar til de klekkes etter et vist antall døgngrader. Den første tiden etter klekking lever fisken av næring som finnes i en plommesekk på magen. Når dette er fortært går ynglene over til startforingsfase og tilføres tørrfor. Etterhvert som fisken vokser flyttes den over i andre kar og tilføres større mengder fôr og større pellets.
Vi deler produksjonen i to forskjellige deler, Vårsmålt og Sommer-/Høstsmolt./// Akvafarm sources fertilised eggs from roe producers. The eggs are then stored in hatching trays in large containers until they hatch after a certain number of degree-days. During the first stage after hatching, the fish survive on nutrition provided by their own yolk-sac on their stomachs. Once this nutrition has been depleted, the fry are given dry feed during the start feed phase. As the fish grow, they are moved to other containers and given larger quantities of feed and larger pellets. 
We have two different types of production: spring smolt and summer/autumn smolt.]]

[[Vårsmolt///Spring smolt]]
[[Vårsmolt, eller 'ett-åring', er den tradisjonelle produksjonsmåten der fisken er i ferskvann fra innlegg av rogn i januar til levering i mai/juni neste år. I denne prosessen får fisken vokse til en størrelse på ca 60 gram fram til høsten. Så vaksineres all fisk før den settes til videre vekst utover vinteren. Når våren kommer går fisken gjennom en smoltifiseringsprosess der fisken blir tilpasset et liv i saltvann. Vårsmoltenen leveres så i mai-juni når den veier ca. 80 - 130 gram.///The spring smolt, or "one-year-smolt", is the traditional method of production where the fish are kept in fresh water from the moment the roe is released in January until delivery takes place in May/June the following year. During this process, the fish are allowed to grow to a size of approx. 60 grams up to the autumn. Subsequently, all the fish are vaccinated before being moved for the next growth stage during the winter. When the spring arrives, the fish go through a smoltification process to adapt them for a life in salt water. The spring smolt are then delivered in May/June when they weigh approx. 80-130 grams.]]

[[Sommer/Høstsmolt///Summer/autumn smolt]]
[[Produksjonen av Sommer-/Høstsmolt er en mer intensiv prosess der innlegg av rogn allerede skjer i november, og fisken er klar til levering allerede mellom juli og september. Denne smolten har da en størrelse på 50-70 gram. Med lysstyring kan vi la fisken gjennomgå smoltifiseringsprosessen tidligere enn ved produksjon av ett-åringen. Dette gir oss fleksibilitet i produksjonen og spredning på utsettstidspunkter og størrelser for matfiskprodusentens ønske.///The production of summer/autumn smolt is a more intensive process where roe are released as early as November and the fish are ready for delivery by July to September. By this time, the smolt has a size of 50-70 grams. By controlling lighting, we can allow the fish to go through the smoltification process at an earlier stage than with the production of one-year-smolt. This provides for flexibility in production and a dispersion of release periods and sizes to meet the demands of the producers of fish for consumption.]]

[[Når smolten er klar settes den i merder i saltvann på våre solide lokaliter.///Once the smolt is ready, it is released to salt water cages in our robust facilities.]]

 

[[Økologisk///Organic]]
[[Vi produserer også økologisk smolt. Denne produksjonen følger nøye Debios krav til produksjon, inspeksjon og revisjoner. Se også Økologisk Laks./// We also produce organic smolt. This method of production complies fully with Debio's requirements on production, inspection and audits. Ref. also Organic salmon.]]

 

[[Er du interessert i vite mer om Akvafarm og vår smoltproduksjon kan du kontakte oss på:///If you would like to learn more about Akvafarm and our smolt production, do not hesitate to contact us:]]

[[DAGLIG LEDER///MANAGING DIRECTOR]]
ODD STEINAR OLSEN
(+47) 915 78 773

[[Vi ser fram til å høre fra deg!///We look forward to hearing from you!]]